Atbalstītāji

Fonda “ Mākslai vajag telpu “  finansiālie atbalstītāji ir gan vietējie uzņēmēji, gan arī starptautiskas kompānijas, kas labprāt atsaucās aicinājumam sniegt savu ieguldījumu ne tikai Latvijas mākslas popularizēšanā, bet arī valsts ilgtermiņa attīstības veicināšanā.

 

Galvenais informatīvais atbalstītājs:


Izd_RV_logo_new