Fonds “Mākslai vajag telpu” atklāj Aigara Bikšes veidotu tēlniecības darbu “Divi Raiņi” pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas

Šī gada 11. septembrī plkst. 15.00 fonds “Mākslai vajag telpu” aicina uz Aigara Bikšes veidotā tēlniecības darba “Divi Raiņi” atklāšanu pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas. Uz atklāšanas svētku oficiālo daļu aicināts ikviens interesents, tādējādi kopīgi atzīmējot šo vēsturisko mirkli Latvijas simtgadē – atklājot Rainim veltītu skulptūru viņa paša dzimšanas dienā.

Tēlniecības darbs „Divi Raiņi” ietver ideju par augšanu garā un skatījuma, attīstības punktu maiņu gan indivīda dzīves laikā, gan tautas mūža garumā. Skulptūrā izmantotais tēls Rainis parādīts kā izcila kultūras personība un entuziasts latviešu identitātes nostiprināšanā. Viņš ir kā mērogs un simbols idejai par „latviešu lielumu”. Tēlnieka Aigara Bikšes skulptūra sastāv no diviem identiskiem Raiņiem, kuri sēž katrs sava sola galā, tomēr to izmēru attiecības atšķiras. Sevis attīstīšana un izglītošana dara cilvēku lielu un pašpietiekamu – no maza var tapt par lielu un lielais, kas reiz tapis no mazā, ir saglabājis savu būtību arī augot. Sols ir kā augšupejoša taisne, kas simbolizē attīstību laikā un telpā.

Lielā Raiņa skulptūra ir trīs metrus augsta, kamēr mazās izmērs ir viens metrs. Starp abām figūrām stiepjas desmit metrus garš soliņš, atgādinot izņemtu fragmentu no bezgalīgi gara soliņa, uz kura viens par otru lielāki sēž neskaitāmi daudz Raiņu. Starp tiem atvēlēta vieta arī skatītājam, ļaujot ar skulptūru sastapties nepastarpināti.

Abi Raiņi sēd tā, it kā tie būtu citu nenovēroti – tie basām kājām, vienā kreklā, ar pierakstu kladi un zīmuli rokā, šķietami auklē kādu ideju. To mierīgais brīdis vienatnē ir ticis pārtraukts, tādēļ abu galvas ir paslietas uz augšu un tie sastinguši izbrīnā vai izziņā. Būt vienmēr modram un sekot līdzi tam, kas notiek apkārt; nebūt vienaldzīgam par to, kas notiek pasaulē ap tevi.

Latvijas 100 gadu jubileja ir iespējama pateicoties tādiem tautas dižgariem kā Rainis, kas veicinājis tautas identitātes stiprināšanu, savā daiļardē pievēršoties tādām tēmām kā tauta un tās pašapziņa, kultūras un mākslas nozīme, kā arī vērtības, uz kurām balstās latviešu cilvēka izpratne par sevi un savu piederību tautai. Katrā laikmetā ir nepieciešami jauni identitātes stiprināšanas līdzekļi, un tādēļ fonds „Mākslai vajag telpu” šo augstvērtīgo Aigara Bikšes tēlniecības darbu novieto pie Gaismas Pils, kas ir viena no 21. gadsimtā radītajām liecībām, kam ilgi bijām brieduši. 20.gs. otrās puses mākslas muzeja izveide ir nākamais solis, kas mums jāsper. Bet kamēr šis ceļš vēl ejams, šis mākslas darbs rod vietu pilsētvidē, bagātinot tās krāsainību un dažādību, un laužot vēl aizvien pastāvošos uzskatus, ka mākslai vieta tikai muzejos un izstāžu zālēs. Tieši pretēji – fonds „Māklsai vajag telpu” iestājas par mākslas jaunradi un tās pieejamību plašai sabiedrībai, ticot, ka mākslas objektu integrēšana publiskajā telpā kalpo ne tikai kā laikmeta nospiedums, bet tie arī atdzīvina pilsētas urbāno vidi, vienlaicīgi veidojot atsauces uz mūsu kultūras mantojumu, kas nolasāmas un interpretējamas ikvienam Latvijas iedzīvotājam.

Mākslas darbs tapis ar fonda “Mākslai vajag telpu”, Zuzānu ģimenes un Gunta Rāvja atbalstu un sadarbojoties ar Latvijas Nacionālo bibliotēku.